header

Landschappelijke inrichtingsplannen

Het landschap vormt het visitekaartje naar de buitenwereld. De Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio kan u helpen de juiste uitstraling aan dit visitekaartje te geven. Lees meer…

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Voor Natuurrijk Limburg, is de Plattelandscoöperatie één van de vier uitvoeringscollectieven voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Lees meer…

Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM)

In de provincie Limburg en Noord-Brabant wordt gestreefd naar ruimte om te ondernemen, met behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van het landschap. Lees meer…

Bloem- en vogelrijke akkerranden

Het landschap vormt het visitekaartje naar de buitenwereld. De Plattelandscoöperatie kan u helpen de juiste uitstraling aan dit visitekaartje te geven. Lees meer…

Wandel- en ruiterroutes

Een economisch, duurzaam en aantrekkelijk platteland – en dat mag gezien worden! Daarom ontwikkelde de Plattelandscoöperatie routenetwerken door heel Noord en Midden Limburg, waarbij men te paard, fiets of voet de omgeving kan verkennen. Lees meer…

VarkensGilde Peel en Maas

Het VarkensGilde Peel & Maas is een uniek samenwerkingsverband van 28 varkenshouders uit de regio Peel en Maas. Deze varkenshouders hebben het gezamenlijke doel om het draagvlak van de varkenssector op regionaal niveau te vergroten. Lees meer

De bruggenbouwer

bruggenbouwerPlattelandscoöperatie Peel & Maas regio is een samenwerkingsverband grotendeels bestaand uit boeren en tuinders en heeft ruim 400 leden.

De coöperatie heeft als missie een brug te slaan tussen boerderij en maatschappij, boer en burger, producent en consument, teneinde bij te dragen aan een duurzaam platteland en een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers.

VarkensGilde BureauBlitz Stichting Bronsgroen natuurbeheer

Limburgs KwaliteitsMenu

Binnenkort een functieverandering of uitbouw van stal, kas, woning of loods? De provincie verwacht hier altijd een tegenpresetatie voor, dat ze heeft samengevat in het ‘Limburgs KwaliteitsMenu’. De Plattelandscoöperatie kan u hierbij helpen! Lees meer…

Bijen-Impuls Limburg

De Plattelandscoöperatie heeft een nieuw project opgestart, samen met de Provincie Limburg en met medewerking van verschillende dorpsraden en kernoverleggen: Bijen-Impuls Limburg! Samen met dorpsraden, agrariërs, scholen, imkers en andere verenigingen gaan we ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk bijenoases gecreëerd gaan worden in Limburg. Meer weten? Klik dan hier.

Agenda

Er is niks gepland in de agenda

Meteen naar: