header

Natuur in ’t veld

Het doel van dit project is om kennis te vergoten bij agrariërs, over de biodiversiteit van planten en dieren in het veld en de wijze waarop je de aanwezige soorten kunt beschermen. Door kennisdeling willen we de boer en burger enthousiast maken voor natuur en biodiversiteit in het veld. Op langere termijn zorgt dit voor een toename van natuur en biodiversiteit op weilanden en akkers.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

19 juli 2023