header

Lidmaatschap

Lid worden? Dat kan op twee manieren: als gewoon lid, of buitengewoon lid. Gewoon lid van de Plattelandscoöperatie kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, die in het werkgebied van de coöperatie een agrarisch bedrijf uitoefenen of lid zijn van de LLTB. Diegene die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, kan toetreden als buitengewoon lid.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,- per jaar.

De leden hebben stemrecht en vormen samen de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt één keer per jaar gehouden, waarbij de Plattelandscoöperatie tevens een aantrekkelijke gastspreker uitnodigt.

Per januari 2023 heeft de Plattelandscoöperatie rond de 400 leden.

 

Facebook