header

Bloemrijke akkerranden 2024 een groot suuces

Het project Bloemrijke akkerranden is inmiddels afgelopen. We kunnen terugkijken op een groot succes. Dit hebben we mede te danken aan de deelnemende gemeenten Beesel, Leudal, Peel en Maas en Weert. Meer dan 700 deelnemers hebben één of beide zaadmengsels besteld en...

Zaaiadvies bloemrijke akkervelden

Zaaiadvies  Aanbevelingen omtrent zaaibed: (Meermaals) vals zaaibed (extra grondbewerking net voor het zaaien) Ondiep zaaien Aanbevelingen inzaaien Rond de 25-40 kg/ha afhankelijk van welk mengsel. Niet te vroeg inzaaien Advies is om in te zaaien tussen begin mei en...

Poortenproject 2024 Peel en Maas

Parels in het landschap laten het landschap lezen en verder verfraaien Het GroenPlatform heeft ten doel om mensen actief te maken in en voor hun eigen landschappelijke omgeving. Graag willen we het landschap onder de aandacht brengen, graag verder versterken en...

Opening Agro Natuur Route fase 2

Zondag 17 maart heeft de opening plaatsgevonden van fase 2 van de Agro Natuur Route. Veel deelnemende bedrijven en gemeenten waren aanwezig. Jan Visser (lid projectgroep) heeft de borden gepresenteerd aan de aanwezigen. Daarna werden de gasten verblijd met een goed...

Bloemrijke akkerranden 2024

Bloemrijke akkerranden 2024 De eerste zonnestralen zijn weer tevoorschijn gekomen. De vogeltjes beginnen weer te fluiten en de knoppen groeien weer aan de bomen en struiken. Het voorjaar gaat beginnen. Wat is nou mooier om zelf aan de slag te gaan om bloemen te gaan...

Telefonisch niet meer bereikbaar

Vanaf heden is ons mobiele nummer niet meer bereikbaar. Voor vragen kan contact worden opgenomen via de mail: info@plattelandscooperatie.nl.

Jaarvergadering 2024

Op maandagavond 21 oktober 2024 staat de jaarvergadering gepland. Deze avond zal plaatsvinden in de Hoebereij in Panningen. De invulling van de avond zal ter zijner tijd bekend worden gemaakt.

Waarderingscertificaat Nationale Bijenstrategie

Vanuit de Nationale Bijenstrategie hebben we een waarderingscertificaat ontvangen voor onze inzet bij het project “Bijenoase” enkele jaren geleden. Alle organisaties die iets gaan doen of hebben gedaan voor bestuivers hebben dit certificaat...

Fijne feestdagen

Het einde van 2023 is in zicht. We kunnen terugkijken op een jaar waarin we interessante en mooie projecten gedraaid hebben voor ons platteland. We wensen jullie hele fijne feestdagen toe en de beste wensen. We zien elkaar hopelijk weer in het nieuwe jaar.

Bijeenkomst Natuur in t veld 18 oktober 2023

Na 3 succesvolle bijeenkomsten eerder dit jaar van het project Natuur in ’t Veld, volgt nu bijeenkomst 4. Het doel van dit project is om kennis te vergoten bij agrariërs, over de biodiversiteit in het veld en de manier om de aanwezige soorten te beschermen. Primair is...

Jaarvergadering 2023

Op maandag 30 oktober 2023 staat de ledenvergadering gepland. Dit zal plaatsvinden bij de Hoebereij in Panningen.

Bloemrijke akkervelden 2023

Ook dit jaar gaat wordt het project “Bloemrijke akkerranden” uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om een veldje bloemen- en/of vogelakker in te zaaien? Dan kan de Plattelandscoöperatie u zaad...