header

Telefonisch niet meer bereikbaar

Vanaf heden is ons mobiele nummer niet meer bereikbaar. Voor vragen kan contact worden opgenomen via de mail: info@plattelandscooperatie.nl.

Jaarvergadering 2024

Op maandagavond 21 oktober 2024 staat de jaarvergadering gepland. Deze avond zal plaatsvinden in de Hoebereij in Panningen. De invulling van de avond zal ter zijner tijd bekend worden gemaakt.

Waarderingscertificaat Nationale Bijenstrategie

Vanuit de Nationale Bijenstrategie hebben we een waarderingscertificaat ontvangen voor onze inzet bij het project “Bijenoase” enkele jaren geleden. Alle organisaties die iets gaan doen of hebben gedaan voor bestuivers hebben dit certificaat...

Fijne feestdagen

Het einde van 2023 is in zicht. We kunnen terugkijken op een jaar waarin we interessante en mooie projecten gedraaid hebben voor ons platteland. We wensen jullie hele fijne feestdagen toe en de beste wensen. We zien elkaar hopelijk weer in het nieuwe jaar.

Bijeenkomst Natuur in t veld 18 oktober 2023

Na 3 succesvolle bijeenkomsten eerder dit jaar van het project Natuur in ’t Veld, volgt nu bijeenkomst 4. Het doel van dit project is om kennis te vergoten bij agrariërs, over de biodiversiteit in het veld en de manier om de aanwezige soorten te beschermen. Primair is...

Jaarvergadering 2023

Op maandag 30 oktober 2023 staat de ledenvergadering gepland. Dit zal plaatsvinden bij de Hoebereij in Panningen.

Bloemrijke akkervelden 2023

Ook dit jaar gaat wordt het project “Bloemrijke akkerranden” uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om een veldje bloemen- en/of vogelakker in te zaaien? Dan kan de Plattelandscoöperatie u zaad...

Agro Natuur Route

Kijk voor meer informatie op https://agronatuurroute.nl/.

Poortenproject Peel en Maas 2022

Poortenproject Peel en Maas na successen weer op herhaling! Geef een fraaie plek door en maak kans op deze land-weide-poort. De afgelopen jaren is Peel en Maas op verschillende plekken verfraaid met mooie landschapspoorten. Een zeer succesvolle actie. Vanuit het...

Natuur in het veld

Het is een project waarbij het streven is dat grondeigenaren en grondgebruikers in de buurt van percelen met agrarisch natuurbeheer, weten wat de bedoeling van dat beheer is. Ook word er kennis gedeeld door actieve agrarische natuurbeheerders, en wel hoe ze er op een...