header

Poortenproject 2024 Peel en Maas

Parels in het landschap laten het landschap lezen en verder verfraaien Het GroenPlatform heeft ten doel om mensen actief te maken in en voor hun eigen landschappelijke omgeving. Graag willen we het landschap onder de aandacht brengen, graag verder versterken en...

Bloemrijke akkervelden 2024

Bloemrijke akkerranden 2024 De eerste zonnestralen zijn weer tevoorschijn gekomen. De vogeltjes beginnen weer te fluiten en de knoppen groeien weer aan de bomen en struiken. Het voorjaar gaat beginnen. Wat is nou mooier om zelf aan de slag te gaan om bloemen te gaan...

Poortenproject

In samenwerking met geïnteresseerden en gemeente Peel en Maas worden poorten geplaatst. Een van de doelstellingen van het poortenproject is de beleving van het landschap te vergroten. Een markante eiken landpoort op een prominente plek in het landschap zorgt voor...

Natuur in ’t veld

Het doel van dit project is om kennis te vergoten bij agrariërs, over de biodiversiteit van planten en dieren in het veld en de wijze waarop je de aanwezige soorten kunt beschermen. Door kennisdeling willen we de boer en burger enthousiast maken voor natuur en...

Bloemrijke akkerranden

Jaarlijks wordt het project “Bloemrijke akkerranden” uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om een veldje bloemen- en/of vogelakker in te zaaien? Dan kan de Plattelandscoöperatie je zaad...