header

Poortenproject

In samenwerking met geïnteresseerden en gemeente Peel en Maas worden poorten geplaatst. Een van de doelstellingen van het poortenproject is de beleving van het landschap te vergroten. Een markante eiken landpoort op een prominente plek in het landschap zorgt voor...

Natuur in ’t veld

Het doel van dit project is om kennis te vergoten bij agrariërs, over de biodiversiteit van planten en dieren in het veld en de wijze waarop je de aanwezige soorten kunt beschermen. Door kennisdeling willen we de boer en burger enthousiast maken voor natuur en...

Bloemrijke akkerranden

Jaarlijks wordt het project “Bloemrijke akkerranden” uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om een veldje bloemen- en/of vogelakker in te zaaien? Dan kan de Plattelandscoöperatie u zaad...