header

Bloemrijke akkerranden 2023

Ook dit jaar wordt het project “Bloemrijke akkerranden” weer uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om een veldje bloemen- en/of vogelakker in te zaaien? Dan kan de Plattelandscoöperatie u zaad...

Bright Tree – Goed Bee-zig 2.0

BRIGHT TREE Bright Tree is een samenwerkingsverband, waarbinnen acht organisaties – ondernemers, overheid en onderwijs, die allen een relatie hebben met de boomkwekerijsector – op een unieke manier samenwerken. Het samenwerkingsverband stimuleert, initieert en...

All inclusive akkerranden

All inclusive akkerrandenHet project Eind 2016 hebben Plattelandscoöperatie, Boeren met Natuur en Natuurrijk Limburg samen met Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer, de wijzers gelijk gezet rond het fenomeen “Bloemrijke Akkerrand”. Conclusie was dat er veel gaande was, en dat er vanuit meerdere...

Bijen-Impuls Limburg

Bijen-Impuls LimburgRealisatie 40 bijenoases in Limburg De Plattelandscoöperatie heeft van de provincie Subsidie ontvangen om 40 bijenoases te realiseren in Limburg. Dit doen we actief samen met Dorpsraden, agrariërs, imkers, groenmensen, maar ook gemeenten, scholen en anderen die het...

Samen voor de Patrijs

Samen voor de Patrijs‘Samen voor de Patrijs Peel en Maas’ is een groep enthousiaste plattelandsbewoners die zich samen inzet om het leefgebied van de patrijs te verbeteren en daarmee de patrijzenstand (en de algehele biodiversiteit) op peil te houden. De werkgroep bestaat uit 5 personen...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Agrarisch Natuur- en LandschapsbeheerVoor Natuurrijk Limburg, hét collectief voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Limburg, is de Plattelandscoöperatie één van de vier uitvoeringscollectieven van het ANLb. De uitvoeringscollectieven vormen de contactpersoon en veldmakelaar in uw regio....

Kunstmeststrooier-keuring

Kunstmeststrooier-keuringPlattelandscoöperatie en Waterschap Limburg zetten zich in voor efficiënte kunstmeststrooiers!   Het seizoen staat in de startblokken, dus ook weer het toepassen van kunstmest om de gewassen te bemesten. Vanuit Waterschap Limburg en ook vanuit de ondernemers is...

Bloem- en vogelrijke akkerranden

Bloem- en vogelrijke akkerrandenJaarlijks wordt in de regio voor ca. 10 hectare bloemrijke akkerranden /overhoeken zaad ingezaaid via dit project dat samen met diverse gemeentes in de regio wordt uitgevoerd. Aan agrariërs en andere grondeigenaren wordt op deze laagdrempelige wijze een bijzondere...