header

Bloemrijke akkerranden

Jaarlijks wordt het project “Bloemrijke akkerranden” uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om een veldje bloemen- en/of vogelakker in te zaaien? Dan kan de Plattelandscoöperatie u zaad verstrekken om de veldjes op te fleuren.  Dit is goed voor de bijen en andere bestuivers en draagt bij aan een grotere biodiversiteit.

In de loop van week 10 (2024) is meer informatie over het project beschikbaar, evenals de voorwaarden en dan is het mogelijk om je aan te melden.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

16 maart 2023