header

Bloemrijke akkerranden

Jaarlijks wordt het project “Bloemrijke akkerranden” uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om een veldje bloemen- en/of vogelakker in te zaaien? Dan kan de Plattelandscoöperatie u zaad verstrekken om de veldjes op te fleuren.  Dit is goed voor de bijen en andere bestuivers en draagt bij aan een grotere biodiversiteit.

Zaadmengsels

  • Bloem- en kruidenrijk FAB-mengsel geeft stimulans voor natuurlijke vijanden.
  • Bloemrijk vogelakker mengsel voor meer akkervogels en andere flora en fauna.
  • Bloem en kruidenrijk mengsel, kleurrijk van aanzien en positief voor bijen en andere bestuivers.
Vaardigheden

Gepubliceerd op

16 maart 2023