header

Vanuit de Nationale Bijenstrategie hebben we een waarderingscertificaat ontvangen voor onze inzet bij het project “Bijenoase” enkele jaren geleden. Alle organisaties die iets gaan doen of hebben gedaan voor bestuivers hebben dit certificaat ontvangen.