header

Zaaiadvies 

Aanbevelingen omtrent zaaibed:

 • (Meermaals) vals zaaibed (extra grondbewerking net voor het zaaien)
 • Ondiep zaaien

Aanbevelingen inzaaien

 • Rond de 25-40 kg/ha afhankelijk van welk mengsel.
 • Niet te vroeg inzaaien
  • Advies is om in te zaaien tussen begin mei en juli, rekening houdende met de weersomstandigheden
 • De bloemenrand niet te allen tijde aan zijn functie(s) te voldoen. Bij twijfelgevallen dien je voordat je maatregelen neemt, contact op te nemen met de Plattelandscooperatie.

Onkruidbestrijding

 • Onkruidbestrijding kan plaatsvinden als er vergrassing of veronkruiding optreedt;
 • Handmatige en mechanisch onkruidbeheersing hebben de voorkeur.
 • Bloten is pleksgewijs toegestaan vanaf 1 augustus. Het vrijkomende maaisel dient bij voorkeur afgevoerd te worden. Het bloten van de totale rand alleen na melding en in overleg met Plattelandscooperatie;
 • Bij chemische bestrijding: alleen pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel (andere distelsoorten is niet nodig), Ridderzuring en Kleefkruid is toegestaan.
 • Akkerranden/ bloempercelen dienen te blijven staan tot 1 maart 2025. Het laten overstaan van het gewas tot in het voorjaar heeft de voorkeur omdat dan gedurende de winter de rand nog een functie heeft als dekking en voedselbron voor zoogdieren en de genoemde akkervogels.