header

Bloemrijke akkervelden 2024

Bloemrijke akkerranden 2024

De eerste zonnestralen zijn weer tevoorschijn gekomen. De vogeltjes beginnen weer te fluiten en de knoppen groeien weer aan de bomen en struiken. Het voorjaar gaat beginnen. Wat is nou mooier om zelf aan de slag te gaan om bloemen te gaan inzaaien?

Na het succes van voorgaande jaren, gaan we dit jaar wederom het project “bloemrijke akkerranden” uitvoeren. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om velden/stroken in te zaaien? De Plattelandscooperatie verstrekt weer zaad om deze stroken weer op te fleuren. De mengsels zijn niet alleen een kleurige verschijning, het is ook nog goed voor de bijen en andere bestuivers. Het draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Dit jaar kan gekozen worden tussen twee soorten inheemse mengsels, namelijk een bloemenmengsel of een wintervoedselmengsel met kruiden. Help jij mee de gemeente extra kleur te geven?

Zaadmengsels

Dit jaar is keuze uit twee soorten mengsels:

 • Bloemrijk akkerrand mengsel
  • Inheems bloemenmengsel met focus op fleurige bloemen en aantrekkelijk voor zoemende bijen.
 • Wintervoedsel mengsel inclusief kruiden
  • Dit bloemenmengsel is aantrekkelijk bij akkervogels en biodiversiteit via mengsel met een groter aandeel granen. Dit zorgt ervoor dat een grotere meerwaarde ontstaat voor de bijen tijdens de bloeiperiode. Daarnaast zorgt het voor wintervoedsel voor de akkervogels en maakt de overwintering van bijen en insecten mogelijk.

Deelnemen  

Bewoners met gronden gelegen binnen de gemeenten Peel en Maas, Weert, Leudal, Maasgouw, Beesel, Nederweert.

Kosten

De kosten voor de mengsels zijn €50,- (incl. btw) per 1000 m2, uitzondering op onderstaande punten:

 • Voor leden van de Plattelandscoöperatie woonachtig in de gemeenten Beesel, Leudal, Peel en Maas en Weert is de eerste 1000 m2 gratis. Zodra het maximaal aantal vierkante meters is bereikt per gemeente, wordt €50,- (incl. btw) per 1000 m2 in rekening gebracht. Dit wordt via de bevestigingsmail medegedeeld.
 • Voor deelnemers binnen de gemeenten Beesel, Leudal, Peel en Maas en Weert wordt per deelnemer bij de eerste 250m2 zaad geen kosten in rekening gebracht. Dit komt omdat deze gemeenten een financiële bijdrage leveren aan het project. Zodra het maximaal aantal vierkante meters is bereikt per gemeente, wordt €50,- (incl. btw) per 1000 m2 in rekening gebracht. Dit wordt via de bevestigingsmail medegedeeld.

Bij het afhalen van het zaad kan, indien nodig, afgerekend worden. Het

Aanmelden

Aanmelden kan via deze aanmeldlink https://forms.gle/eDpPVsKMQVHkZH8v9. Het ingevulde aanmeldformulier dient voor 1 april 2024 verstuurd te worden. De aanmelding is definitief als je via de mail (binnen drie werkdagen) een bevestiging hebt ontvangen.

Uitlevering zaad

In de week van 6 mei 2024 worden binnen alle gemeenten de bestelde zaadmengsels verstrekt. Alle deelnemers worden via de mail op de hoogte gehouden over de datum en waar het zaad kan worden afgehaald.

Teelt tips

 • Geen bemesting;
 • Geen chemische onkruidbestrijding;
 • Respecteren perceelsgrenzen;
 • Inzaai in zwarte grond;
 • Maken van vals zaaibed (extra grondbewerking voor zaai);
 • Ondiep zaaien;
 • Niet te vroeg zaaien (tussen begin mei en half juni);
 • Bij voorkeur gewas laten staan tot in het voorjaar van 2025

Zaaiadvies 

Aanbevelingen omtrent zaaibed:

 • (Meermaals) vals zaaibed (extra grondbewerking net voor het zaaien)
 • Ondiep zaaien

Aanbevelingen inzaaien

 • Rond de 25-40 kg/ha afhankelijk van welk mengsel.
 • Niet te vroeg inzaaien
  • Advies is om in te zaaien tussen begin mei en juli, rekening houdende met de weersomstandigheden
 • De bloemenrand niet te allen tijde aan zijn functie(s) te voldoen! Bij twijfelgevallen dient u voordat u maatregelen neemt, contact op te nemen met de Plattelandscooperatie.

Onkruidbestrijding

 • Onkruidbestrijding kan plaatsvinden als er vergrassing of veronkruiding optreedt;
 • Handmatige en mechanisch onkruidbeheersing hebben de voorkeur.
 • Bloten is pleksgewijs toegestaan vanaf 1 augustus. Het vrijkomende maaisel dient bij voorkeur afgevoerd te worden. Het bloten van de totale rand alleen na melding en in overleg met Plattelandscooperatie;
 • Bij chemische bestrijding: alleen pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel (andere distelsoorten is niet nodig), Ridderzuring en Kleefkruid is toegestaan.
 • Akkerranden/ bloempercelen dienen te blijven staan tot 1 maart 2025. Het laten overstaan van het gewas tot in het voorjaar heeft de voorkeur omdat dan gedurende de winter de rand nog een functie heeft als dekking en voedselbron voor zoogdieren en de genoemde akkervogels.

Contact

Bij vragen of onduidelijkheden kan contact worden opgenomen met Cep Smeets (06-55335813).

Vaardigheden

Gepubliceerd op

29 februari 2024