header

Goed nieuws voor de bijen in Limburg! Vanaf 2019 zullen er in Limburg maar liefst 50 plekken zijn waar het uitermate goed toeven is voor bijen. Plattelandscoöperatie ontvangt van de provincie een bijdrage om de komende periode 40 extra bijenoases in Limburg te realiseren. De oases worden gerealiseerd in dorpen, in samenwerking diverse betrokkenen, zoals dorpsraden, burgers, agrariërs, groene verenigingen en imkers. Al deze partijen verbinden zich met de bij en Biodiversiteit.Via deze link kom je bij het nieuwsbericht van de Provincie Limburg.