header

Het is een project waarbij het streven is dat grondeigenaren en grondgebruikers in de buurt van percelen met agrarisch natuurbeheer, weten wat de bedoeling van dat beheer is. Ook word er kennis gedeeld door actieve agrarische natuurbeheerders, en wel hoe ze er op een simpele manier er een bijdrage aan kunnen leveren. Het gaat dan om boerenlandvogels en dieren in het bouw en weiland. Bijvoorbeeld maai en veldwerkincidenten. Dit jaar vooral in de gemeente Peel en Maas.