header

Ook dit jaar gaat wordt het project “Bloemrijke akkerranden” uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie. Heb je grond tot een oppervlakte van 5000 m2 beschikbaar om een veldje bloemen- en/of vogelakker in te zaaien? Dan kan de Plattelandscoöperatie u zaad verstrekken om de veldjes op te fleuren.  Net als eerdere jaren kunnen wij weer zorgdragen dat ook in 2023 weer kleurrijke veldjes in het landschap zorgen voor een mooie aankleding. Dit is goed voor de bijen en andere bestuivers en draagt bij aan een grotere biodiversiteit.

Zaadmengsels

We hebben dit jaar drie verschillende zaadmengsels waar u uit kunt kiezen.

  • Bloem- en kruidenrijk FAB-mengsel geeft stimulans voor natuurlijke vijanden.
  • Bloemrijk vogelakker mengsel voor meer akkervogels en andere flora en fauna.
  • Bloem en kruidenrijk mengsel, kleurrijk van aanzien en positief voor bijen en andere bestuivers.

Deelnemen

Bewoners met gronden gelegen binnen de gemeenten Peel en Maas, Weert, Leudal  en Beesel, mogen deelnemen aan dit project.

Kosten

De kosten voor de mengsels zijn €35,- per 1000 m2. Voor leden van de Plattelandscoöperatie woonachtig in de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Weert en Leudal is de eerste 1000 m2 gratis. Voor niet leden zoals particulieren uit de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Weert en Leudal wordt per deelnemer bij de eerste 250m2 zaad geen kosten in rekening gebracht. Dit komt omdat deze gemeenten een financiële bijdrage leveren aan het project.

Bij het afhalen van het zaad kan, indien nodig, afgerekend worden.

Aanmelden

Aanmelden kan door te klikken op onderstaande link en het formulier volledig in te vullen:

https://forms.gle/6CdixTLMCeyCWnzS8

Let bij het invullen goed op dat u de keuze maakt voor het gewenste mengsel. Het ingevulde aanmeldformulier dient uiterlijk 1 april 2023 in bezit te zijn van de Plattelandscooperatie. Binnen 48 uur ontvang je een email met de bevestiging van de bestelling.

Uitlevering zaad

Eind april kunt u het bestelde zaad bij een nog te bepalen adres afhalen. De precieze datum en locatie wordt nog met u gecommuniceerd.

Teelt tips

-Geen bemesting

-Geen chemische onkruidbestrijding

-Respecteren perceelsgrenzen

-Inzaai in zwarte grond

-Maken van vals zaaibed (extra grondbewerking voor zaai)

-Ondiep zaaien

-Niet te vroeg zaaien (tussen eind april en half juni)

-Bij voorkeur gewas laten staan tot in het voorjaar van 2023