header

Na 3 succesvolle bijeenkomsten eerder dit jaar van het project Natuur in ’t Veld, volgt nu bijeenkomst 4. Het doel van dit project is om kennis te vergoten bij agrariërs, over de biodiversiteit in het veld en de manier om de aanwezige soorten te beschermen. Primair is het doel om het aantal dodelijke slachtoffers tijdens en als gevolg van maai- en veldwerkzaamheden te beperken. Door kennisdeling hopen we enthousiasme bij boeren los te maken voor natuur en biodiversiteit in het veld. Op de lange termijn kan dit resulteren in een verhoogde aandacht voor en toename van natuur en biodiversiteit op boerengrond.

Datum:               18 oktober 2023

Tijd:                     15:30 uur tot +/- 17:00 uur

Locatie:               Melkveehouderij Hartman, Boerderijweg 10, 6089 NW Heibloem

 

Hieronder staat het programma vermeld:

  1. Cep Smeets – Plattelandscoöperatie.
    • Opening van de bijeenkomst en welkom.

 

  1. Bezoek bedrijf

o    Na het bezoek aan het ANLb perceel zal het gastbedrijf een toelichting geven over natuur inclusieve landbouw

 

  1. Afsluiter

 

Mochten er vooraf vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met Cep Smeets: + 31 6 55 33 58 13.

Aanmelden is verplicht. Wij willen je vragen zich op te geven door te klikken op deze link: https://forms.gle/LLSAtGUvFPLC9BmL7.