header

Zaad voor inzaai spuit- en mestvrije zones langs beken Waterschap Limburg!

Samen met Waterschap Limburg willen we zeer laagdrempelig zaad beschikbaar stellen om deze zones om te toveren tot bloemrijke stroken voor de Bij, FAB en biodiversiteit. Zie bijgaande formulier voor informatie en inschrijving.

folder def inzaai Waterschap 3-2017VIP2