header

Uitvoering Maatschappelijk (agrarisch) Natuurbeheer KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Vanuit de samenwerking met Citaverde is het project Maatschappelijk (agrarisch) Natuurbeheer uitgevoerd van 1 mei 2015 Tm eind juni 2018. Naast het bijwonen van bijeenkomsten zijn er ook een drietal lezingen verzorgd mede vanuit KennisCentrum Natuur en Leefomgeving.

De bijgaande linken verwijzen naar de betreffende programma’s per lezing en de bijbehorende presentatie die hiertoe werd gegeven. De presentatie Kleine Landschapselementen is gegeven door partner IKL en deze presentatie mocht niet verder verspreid worden of via internet gepubliceerd.

Het geeft een beeld hoe we de afgelopen jaren vanuit dit KennisCentrum vele mensen hebben bijgebracht wat de meerwaarde van agrarisch natuurbeheer is en informatie omtrent de uitvoering, waarmee in de regio een bijdrage is geleverd voor draagvlak.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

28 juni 2018