header

Samen voor de Patrijs

‘Samen voor de Patrijs Peel en Maas’ is een groep enthousiaste plattelandsbewoners die zich samen inzet om het leefgebied van de patrijs te verbeteren en daarmee de patrijzenstand (en de algehele biodiversiteit) op peil te houden. De werkgroep bestaat uit 5 personen (agrariërs, WBE, IVN en Plattelandscoöperatie) en er doen 12 deelnemers (agrariërs en plattelandsbewoners) mee. De opzet van het project is mede gefinancierd door het GroenPlatform van de Gemeente Peel en Maas.

Doel is om de patrijs, een prachtige akker-vogel van het agrarisch landschap, op een duurzame manier in stand te houden. Verschillende agrarische ondernemers en plattelandsbewoners laten hiervoor een lage begroeiing op overhoekjes en randen staan, of zaaien zelf een speciaal granenmengsel in ter bate van de patrijs. Het werkgebied ligt rond de Groeze/Schorf in Beringe.

Het project is ‘Samen voor de Patrijs Peel en Maas’ gebaseerd op andere succesvolle projecten, o.a. in Aalten en Noord-Brabant. Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats tussen de initiatieven. Het project is opgestart in 2016, en de indruk bestaat dat de patrijzenstand omhoog is gegaan n.a.v. dit project (er zijn in elk geval veel patrijzen gemeld!). Het duurt echter nog enkele jaren voordat we een echte trend kunnen laten zien. Wat in elk geval wél vast staat is dat de akkers en akkerranden voor foerageer-, broed- en schuilgelegenheid hebben gezorgd – niet alleen voor patrijzen, maar ook voor bestuivers, insecten en andere vogels. De percelen blijven in de winter staan tot 1 maart, zodat er ook in de winter voldoende foerageer- en schuilgelegenheid is.

Inmiddels doen 12 deelnemers mee (met één of enkele percelen) aan het project en hebben veel voorbijgangers kunnen genieten van de prachtig bloeiende bloemrijke akkerranden. Op een aantal percelen zijn zelfs borden geplaatst ter herkenning, zodat iedereen weet dat hier aan de patrijzenstand gewerkt wordt. Ook is er een Facebookpagina opgericht (klik hier voor de link) en is er een fietsroute uitgezet langs alle deelnemende percelen (zie link hieronder).

Fietstocht Samen voor de Patrijs 2017

Ook staan alle nieuwe ontwikkelingen op Facebook: www.facebook.com/SamenvoordePatrijsPeelenMaas

Like ons op Facebook en blijf automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Samen voor de Patrijs - inzaai van kruidenrijk granenmengsel in juni 2016

Samen voor de Patrijs – inzaai van kruidenrijk granenmengsel in juni 2016

 

Samen voor de Patrijs bord plaatsen

Lowie Theeuwen, Jac Beurskens en Cep Smeets plaatsen het bord “Samen voor de patrijs” bij enkele percelen die speciaal voor de patrijs zijn ingezaaid.