header

Bright Tree – Goed Bee-zig 2.0

BRIGHT TREE
Bright Tree is een samenwerkingsverband, waarbinnen acht organisaties – ondernemers, overheid en onderwijs, die allen een relatie hebben met de boomkwekerijsector – op een unieke manier samenwerken. Het samenwerkingsverband stimuleert, initieert en realiseert onderzoek naar innovatieve projecten over biologische gewasbeschermingsmiddelen. Doel van deze onderzoeken is nieuwe marktkansen en product-markt-combinaties voor de branche te realiseren. Hierbij maakt Bright Tree proactief gebruik van de verschillende expertises waarover de clusterorganisaties beschikken. Iedere partij draagt op eigenwijze een nuttige bijdrage aan het cluster en zodoende ook aan een gezonde toekomst voor de boomkwekerijsector en zijn omgeving.

GOED BEE-ZIG
De doelstelling is om binnen het project te kijken hoe de nevenwerkingen van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden door nieuwe beheermethoden van schadelijke insecten in de teelt van boomkwekerijgewassen. Een ander doel is de reductie van insecticiden met 75%. Dit houdt in dat er jaarlijks 2-4 behandelingen minder worden uitgevoerd. Dit komt overeen met een kostenreductie van 300-600 euro per hectare per jaar.
Om te zorgen dat er voor onder andere bijen voldoende voedselaanbod en leefgebied is in het agrarische landschap, kan het inzaaien van bloemstroken uitkomst bieden.

Vaardigheden

, ,

Gepubliceerd op

17 september 2018