header

Bijen-Impuls Limburg

Realisatie 40 bijenoases in Limburg

De Plattelandscoöperatie heeft van de provincie Subsidie ontvangen om 40 bijenoases te realiseren in Limburg. Dit doen we actief samen met Dorpsraden, agrariërs, imkers, groenmensen, maar ook gemeenten, scholen en anderen die het belang van biodiversiteit vanuit de gemeenschap actief “in the picture” willen zetten.

Hoofddoel van het project bijenimpuls en de aanleg van bijenoases is aandacht vestigen op het belang van bijen en biodiversiteit en dit in het veld actief laten zien en uitdragen. Binnen de regeling is ruimte voor begeleiding, de aanschaf van een bijenhotel en informatieborden. In de bijlage hieronder staat  informatie over de inhoud van het project en de wijze waarop het gerealiseerd kan worden.

Heeft u interesse om in uw regio/dorp via Bijenimpuls een bijenoase te realiseren, dan vernemen neem dan contact met ons op. Wilt u bij uw aanmelding aangeven waar de beoogde locatie is, welke organisaties betrokken zijn en wat de contactgegevens zijn van het eerste aanspreekpunt.

KADERS REALISATIE BIJENOASE PROJECT BIJENIMPULS LIMBURG

Status

Inmiddels is het project in volle gang.  We zijn met veel betrokkenen in gesprek over het realiseren van een oase en op een aantal locaties wordt de realisatie van de oase inmiddels voorbereid.

Nieuws rondom dit project:

Geslaagde inspiratiebijeenkomst deelnemers Bijenimpuls-Limburg

Opening bijenoase Hunsel

Opening Bijenoase Meijel onder grote belangstelling!

Vooraankondiging: Opening Bijenoase Velden

Realisaite bijenoase Oirsbeek met basisschool

Vooraankondiging: Opening bijenoase Meijel

Vaardigheden

, , , , , , ,

Gepubliceerd op

13 september 2016