header

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

ANLb

Voor Natuurrijk Limburg, hét collectief voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Limburg, is de Plattelandscoöperatie één van de vier uitvoeringscollectieven van het ANLb. De uitvoeringscollectieven vormen de contactpersoon en veldmakelaar in uw regio.

Met ingang van 1 januari 2016 biedt de nieuwe subsidieregeling ANLb mogelijkheden voor inrichtings- en beheermaatregelen. Deze nieuwe regeling vervangt grotendeels de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de subsiedieregeling Groenblauwe Diensten (GBD). Het ANLb kenmerkt zich door de collectieve aanpak, de grote betrokkenheid van deelnemers en de sturing op maximaal ecologisch resultaat.

Nieuws over het ANLb:

Peelregio Nederweert oase voor weidevogels!

Deelnemer máákt het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Update weidevogelbeheer

Vaardigheden

Gepubliceerd op

22 april 2016