header

Gezellige familie fietstocht langs agrarische bedrijven op 30 april

Loeren bij de Boeren wil de agrarische sector dichter bij de mensen brengen. Vanuit die visie opent een achttal agrarische ondernemers in Neer, Beringe, Panningen en Grashoek op zondag 30 april haar poorten. Iedereen die eens een kijkje wil komen nemen bij de boer is welkom. Een fraaie fietstocht van 25 kilometer leidt u langs diverse boerenbedrijven. Het is een belevenis op zich om de verscheidenheid en diversiteit van zowel het landschap als de bedrijven te ervaren. U kunt dit zien, horen, voelen en proeven. Alle zintuigen worden aangesproken. Deze zevende editie van Loeren bij de Boeren staat in het teken van verbreding en innovatie voor een leefbaar agrarisch platteland. Om het thema kracht bij te zetten wordt er samengewerkt met Liefde voor Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) en ZijActief Limburg.

Thema
Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan verbreding en innovatie voor een leefbaar agrarisch platteland. Studies hebben voorspeld dat de komende 20 jaar ca 70% van de nu nog agrarische bedrijven zal gaan stoppen. In Limburg betekent dit dat er van de nu 1.500 bedrijven er 1.000 bedrijven zullen stoppen. Redenen hiervoor zijn o.a. geen opvolger, onvoldoende inkomen of onvoldoende toekomstperspectief door het niet kunnen uitbreiden of ontbreken van ontwikkelingsmogelijkheden om te zorgen voor een economisch gezond bedrijf in de toekomst. De steeds veranderende wet- en regelgeving en eisen ten aanzien van het product spelen hierbij een belangrijke rol. Het beeld van leegstaande stallen en gebouwen zal grote gevolgen hebben voor de uitstraling en leefbaarheid van het platteland en indirect ook voor de dorpskernen.

Deelnemers
De fietstocht door het mooie, Limburgse platteland brengt u bij: Melkveebedrijf en BoeBaDoe Farm (fam. Schrijnwerkers) en van Riel Sierplantenkwekerij (fam. Van Riel) in Beringe, Aardbei Culturen van de Werf (Jos van de Beuken), Paprikakwekerij Teegrow (fam. Teeuwen) en Wijn & Golfdomein Kapelkèshof (fam. Beumers) in Grashoek, Aspergeboerderij Sonnenschein (fam. Geraeds i.s.m. het AspergeGilde) en zichtstal Op den Haegh (fam. van der Coelen i.s.m het Varkensgilde Peel en Maas) in Panningen en de windmolen van de Coöperatieve vereniging Zuidenwind in Neer.

Verbinding en Samenwerking
De agrarische sector ontwikkelt en vernieuwt zich in een snel tempo. Met name op het gebied van verantwoord ondernemen, innovatie en duurzaam produceren. Ook wordt van de ondernemer verwacht dat hij de juiste vakkennis heeft en in dialoog met zijn omgeving en consument blijft. De agrariër wil een eerlijk product produceren in een open en transparante werkomgeving. Daarom laten de boeren u graag zien wat er allemaal op hun bedrijven gedaan wordt. Er is een programma voor jong en oud.

Voor kinderen zijn er speciale doe-activiteiten en bij ieder bedrijf staat een bus om de kleurplaten in te leveren. Deze worden op basisscholen in de regio verspreid en kunt u downloaden via onze website.
Bezoekers krijgen informatie van de boeren en boerinnen zelf over o.a. moderne, duurzame landbouwtechnieken, gewasbeschermingsmiddelen, dierenwelzijn en zorglandbouw.

Route
Wij vragen u dringend om de route in de aangegeven richting te volgen. Fietsen achterop de auto? U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats bij Camping Beringerzand, Kerk in Beringe of Kerk in Grashoek. Volgt u de route geheel met de auto? Volg dan goed de parkeerwijzers en aanwijzingen op!

De organisatie is in handen van LLTB afdeling De Winning Limburg.

Ga voor meer informatie naar www.loerenbijdeboeren.com of ga naar de Facebook-pagina www.facebook.com/loeren.bijdeboeren.