header

Goed Bee-zig om te proeven aan FAB (Functionele Agro Biodiversiteit)

De samenwerking tussen Plattelandscoöperatie, Cultus en VIP heeft geleid tot het project Goed Bee-zig ( onderdeel van Bright tree). Afgelopen donderdag is dit project bij Rozenkweker Roparu afgesloten met onder andere een mooie lezing vanuit de Universiteit Wageningen. De sheets vind je hieronder. DeGroot20180913_Meer ruimte voor (functionele) biodiversiteit.

Het project Goed Bee-zig heeft de kansen en materie “Functionele Agrobiodiversiteit” breed bekend gemaakt. Goed Bee-zig dient als opstart naar een bredere toepassing en nader onderzoek. Naast Functionele Agrobiodiversiteit (door het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen), levert het ook kansen op voor o.a. Bijen en bestuiving. We kunnen concluderen dat er al veel kennis is, dat veel praktische toepassingen om nadere verdieping vragen en we we zijn erin bevestigd dat iedereen een steentje kan bijdragen voor Biodiversiteit!


Mooie afsluiting van het project en aanzet tot meer toepassingen!