header

Cultus Agro Advies organiseert in samenwerking met Vitelia Agrocultuur Meet&Green op donderdag 21 juni a.s. op Brightlands Campus Greenport Venlo (voormalig Floriadeterrein)

Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de resultaten van de diverse Bright Tree projecten toegelicht. Meer info: https://www.cultus.nl/nl/meet-green/ #brighttree

Ook lopende projecten zullen worden toegelicht, zoals het project Goed Beezig, een samenwerking tussen Cultus agro Advies Boomteeltstudieclub aan de maas, Plattelandscoöperatie en Vereniging Innovatief Platteland. Hierin wordt o.a. gekeken naar de effecten van bloemenmengels in de praktijk ter verbetering van de functionele agrobiodiversiteit.
Noteer alvast deze datum in uw agenda. De toegang is vrij en u bent van harte welkom!